næringsrik kost

Mat i barnehagen

 
 

Som barnehage ynskjer vi å vere medvitne på kva vi tilbyr av mat til barna. Saman med  foreldra ynskjer vi å gje barna tilgang på mange smakar og næringsrik kost. Vi vil:

  • Servere frukt og grønt fleire gonger om dagen
  • At vi ilag lagar bursdagsmaten i barnehagen. Her får barn velje ut ifrå ein bursdagsmeny der maten er prega av grønt, frukt og fiber
  • At maten på  festar i barnehagen er prega av mindre sukker og feitt og meir frukt, grønt og fiber
  • Vere på tilbodssida igjen og igjen når det gjeld nye smakar. Barn må ofte smake 10 – 15 gongar før det fell i smak
  • Ha fokus på at mat er godt
  • Ha måltid der personalet og barn et i lag og har god tid slik at trivsel og samtale får plass
  • Ha måltid med felles start og slutt