Barnehageplass

Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage - må du nytte deg av same elektroniske skjema. Det finn du på nettsidene til Gloppen kommune. 

For å bruke skjemaet kan du logge inn med ID-porten eller med ei e-postadresse. Klikk på knappen nedanfor for å gå direkte til søknadskjemaet. 

SØKNADSFRIST til hovudopptak er sett til 1. mars for alle barnehagane i kommunen. Barnehageåret startar då ca 15. august same året.

I tillegg har vi eit suppleringsopptak med søknadsfrist 1. oktober, og då med oppstart 1. januar året etter.

Last ned endringsskjema (Windows)

Last ned endringsskjema (Mac)