Kva er grunntonen?

Eit arbeidsreiskap

 
 

Grunntonen er ein arbeidsreiskap for personalet, og for foreldre eit dokument som fortel kva dei som brukarar kan forvente seg av barnehagen. Gjennom Grunntonen  gjer vi greie for vår pedagogiske ståstad, kva som er kjenneteikn for filosofien i grunnsteinen, og korleis den inspirerer oss og er grunnleggande i forhold til dei val vi tek i kvardagen.

 
 
 
Bilde_2443.jpg
 

LAST NED GRUNNTONEN

LES MEIR OM KVA VI GJER

Grunntonen er eit hefte vi har trykt opp til alle som har barn i barnehagen, men du kan også laste den ned og lese heftet digitalt. Klikk på knappen nedanfor for å laste ned Grunntonen i PDF-format.