Hei foreldre, minner om at det er planleggingsdager i barnehagen mandag 7. og tirsdag 8.oktober. Klikk deg videre og les mer.......

Planleggingsdagene våre er i høst er mandag 7. og tirsdag 8. oktober. Da er barnehagen stengt. Tema for disse dagene er tett koblet opp til Psykisk helse.

Mandag 7.oktober deltar personalet på kurs v/SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep). Her er “Hjertesamlinger” fokus, og etter kurset vil vi jobbe med tema i vår personalgruppe der kropp, egne grenser, respekt og å sikre, systemisk, at ALLE barn hos oss er en voksen sitt HJERTEBARN.

Tirsdag 8 oktober er RVTS sine program www.snakkemedbarn.no og www.jegvet.no nettsider vi vil stifte nermere bekjentskap til, og øve oss på samtaler med barn rundt vanskelige tema.

Vi ser frem til to innholdsrike dager der vi gjør oss nye erfaringer til barns beste.

Marit Lysholm